ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 211 790 11 11 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όροι συμμετοχής του διαγωνισμού στο facebook
1. Όροι Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία Plus Europe (περαιτέρω η Διοργανώτρια Εταίρεια) , δημιούργησε διαγωνισμό με τίτλο “Δωροεπιταγή 100€” ο oποίος θα διενεργηθεί στη διαδικτυακή σελίδα https://www.facebook.com/eshopkatoikidio στο Facebook.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της εταιρείας της Διοργανώτριας Εταιρείας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06 Δεκεμβρίου 2012 στις 22:00 (περαιτέρω η Έναρξη του Διαγωνισμού), έως και την 24η Δεκεμβρίου ώρα 12η μεσημβρινή (περαιτέρω Στη Λήξη του Διαγωνισμού). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνει υπ' όψιν στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται ο συμμετέχων να έχει λογαριασμό στο Facebook , να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει την απαραίτητη φόρμα με τα προσωπικά στοιχεία του.

6. Δώρα

Μέσω του διαγωνισμού, ενας (1) νικητής θα κερδίσει μια δωροεπιταγή για το ηλεκτρονικό κατάστημα της Διοργανώτριας εταιρίας (www.eshopkatoikidio.gr) αξίας 100€ τον οποίο θα επιλέξει η Εταιρία ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση.

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά. Σε περίπτωση που ο νικητής διαλέξει κάποιο είδος το οποίο δεν είναι στο απόθεμα θα πρέπει να επιλέξει κάποιο άλλο πάντα απο το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eshopkatoikidio.gr

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Μετά από την έγκυρη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ο νικητής θα αναδειχθεί με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του νικητή στη σελίδα https://www.facebook.com/eshopkatoikidio στο Facebook και στην ιστοσελίδα http://www.eshopkatoikidio.gr

Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη της εταιρείας πως ένας συμμετέχων χρησιμοποιεί λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια της Εταιρείας ο συμμετέχων αυτός να αποκλειστεί.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση- Παραλαβή των Δώρων

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/eshopkatoikidio.gr αμέσως μετά την ηλεκτρονική κλήρωση.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας,) εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος / email για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση.

Το Δώρο μπορεί να παραληφθεί από τα γραφεία μας στην οδό Πανιωνίας 18, ή να αποσταλεί με έξοδα του παραλήπτη του δώρου στην έδρα που έχει δηλώσει στο διαγωνισμό.

9. Προσωπικά Δεδομένα

Για τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης απαιτείται η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που δηλώνονται στην ως άνω πλατφόρμα. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την παράδοση των Δώρων να ζητά από τους νικητές περαιτέρω στοιχεία. Ο διαγωνιζόμενος επιτρέπει στη Διοργανώτρια να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Η Διοργανώτρια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία.

10. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Αποδοχή των όρων

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξυπακούεται ότι κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

cs-cart add-ons, cs-cart licences, cs-cart developing
cs-cart add-ons, cs-cart licences, cs-cart developing